Hrvatsko botaničko društvo

Povijest

Na Redovitoj godišnjoj skupštini Hrvatskog botaničkog društva održanoj u Zagrebu 21. prosinca 2012. donesena je odluka o pokretanju novog botaničkog časopisa – Glasnika Hrvatskog botaničkog društva.

Glasnik Hrvatskog botaničkog društva je zamišljen kao časopis namijenjen objavljivanju znanstvenih i stručnih priloga o biologiji biljaka (uključujući i alge, lišajeve i gljive) na hrvatskom ili engleskom jeziku, domaćoj i inozemnoj botaničkoj zajednici. Geografski je primarno usmjeren na područje Republike Hrvatske i susjedna područja.

Potreba za izdavanjem Glasnika HBoD-a proizlazi iz promjena koje se zbivaju na stručno-znanstvenoj sceni u Hrvatskoj i svijetu, a koje su započele osobito intenzivno tijekom posljednjih desetljeća. Stručni i znanstveni prilozi o flori Hrvatske sve teže nalaze mjesto na stranicama međunarodnih časopisa ili časopisa s pretenzijama na međunarodnu izdavačku scenu. Vrijedne spoznaje o nacionalnoj flori, osobito prilozi botaničara izvan sustava znanosti i visokog obrazovanja, ostaju mahom neobjavljeni i nedostupni javnosti.

Redovita godišnja skupština HBoD-a 2012. godine

S druge strane, potražnja za podacima o flori Hrvatske, vegetaciji, staništima raste, kao i potražnja za raznorodnim znanstvenim rezultatima s područja filogenije, floristike, biogeografije i taksonomije hrvatske flore. Nemali zahtjevi za stručnim i znanstvenim podacima dolaze i iz potrebe praćenja stanja u okolišu, provedbe programa zaštite, procjene bioraznolikosti, procjene ugroženosti, planiranja i provedbe razvoja održivog s obzirom na bioraznolikost, praćenja invazivnih svojti, poznavanja biljaka upotrebne vrijednosti, praćenja fenomena endemizma, utjecaja abiotskih čimbenika na floru i druge vezane spoznaje.

Namjera je Glasnika da ispuni prazninu koja ja nastala između rastuće potražnje i teškoća prikladnog plasmana stručnih i znanstvenih spoznaja o flori. Namjera je da Glasnik osigura brzo i lako objavljivanje manjih ili većih priloga, stručnih i znanstvenih, dinamikom prilagođenom realnim potrebama botaničke zajednice i srodnih područja u lako dostupnom elektroničkom obliku. HBoD, kao strukovna udruga, stoji iza stručne i znanstvene kvalitete i pouzdanosti navoda.

Nadalje, Glasnik ima poslužiti i kao sredstvo disperzije relevantnih informacija najšireg spektra botaničkoj i široj zajednici na način koji sada nije raspoloživ. Takvi podaci i informacije uključuju npr. nomenklaturne i taksonomske preinake Popisa flore Hrvatske, rezultate terenskih opažanja na područjima o kojima podataka nema ili su isti oskudni ili starijeg datuma, nove nalaze rijetkih ili ugroženih svojti, priloge bibliografiji flore Hrvatske, ali i obimnije stručne i znanstvene priloge. Glasnik bi bio mjesto za obavijesti i novosti iz redovite djelatnosti HBoD-a, informacije o novim radovima i izdanjima, potpora provedbi simpozija, radionica i kongresa, popularno-stručnim predavanjima i sl.