Hrvatsko botaničko društvo

Upute autorima

Prilikom dostave rukopisa autor treba navesti koju kategoriju priloga predviđa za svoj rukopis.

Recenzentski postupak

 1. Izvorni znanstveni članci i kratka priopćenja prolaze postupak barem dvije nezavisne recenzije od strane domaćih ili međunarodnih recenzenata.
 2. Stručni radovi prolaze postupak jedne ili dvije nezavisne recenzije od strane domaćih i/ili međunarodnih recenzenata.

Urednički odbor procjenjuje hoće li dostavljeni rukopis biti 1/ prihvaćen, 2/ prihvaćen s manjim preinakama, 3/ prihvaćen s većim preinakama ili 4/ neće biti prihvaćen za objavljivanje. Uredništvo zadržava pravo da rukopisu nakon recenzije promjeni kategoriju u kojoj je izvorno prijavljen.

Priprema rukopisa:

Izvorni znanstveni članak treba sadržavati sljedeće dijelove: (1) naslov rada, (2) puno ime(na) i prezime(na) autora (* označen autor za dopisivanje), (3) adresu ustanove ili institucije autora, (4) e-mail adresa autora za dopisivanje, (5) sažetak, (6) ključne riječi (najviše pet, poredanih abecednim redom), (7) uvod, (8) materijali i metode, (9) rezultati, (10) rasprava, (11) literatura, (12) prilozi (prema potrebi).

Kratko priopćenje treba sadržavati sljedeća poglavlja: (1) naslov rada, (2) puno ime(na) i prezime(na) autora (* označen autor za dopisivanje), (3) adresa ustanove ili institucije autora, (4) e-mail adresa autora za dopisivanje, (5) sažetak, (6) ključne riječi (najviše pet, poredanih abecednim redom), (7) uvod, (8) materijali i metode, (9) rezultati i rasprava, (10) literatura, (11) prilozi (prema potrebi).

Stručni rad treba sadržavati (1) naslov rada, (2) puno ime(na) i prezime(na) autora (* označen autor za dopisivanje), (3) adresa ustanove ili institucije autora, (4) e-mail adresa autora za dopisivanje, (5) sažetak, (6) ključne riječi (najviše pet, poredanih abecednim redom), (7) osnovni tekst (prihvatljiva je i podjela na prikladna poglavlja), (8) literatura.

Pregledni rad treba sadržavati (1) naslov rada, (2) puno ime(na) i prezime(na) autora (* označen autor za dopisivanje), (3) adresa ustanove ili institucije autora, (4) e-mail adresa autora za dopisivanje, (5) sažetak, (6) ključne riječi (najviše pet, poredanih abecednim redom), (7) osnovni tekst (prihvatljiva je i podjela na prikladna poglavlja), (8) literatura.

Opće upute:

 1. rukopisi mogu biti napisani na hrvatskom ili engleskom jeziku;
 2. rukopisi napisani na hrvatskom jeziku, moraju imati naslov, sažetak, ključne riječi te naslove slika, tablica i priloga i na engleskom jeziku;
 3. rukopisi napisani na engleskom jeziku, moraju imati naslov, sažetak, ključne riječi te naslove slika, tablica i priloga i na hrvatskom jeziku;
 4. rukopisi, bez obzira na izvorni jezik, trebaju biti napisani gramatički i stilski ispravno. Uredništvo zadržava pravo da rukopis vrati i prije formalne recenzije ukoliko ovaj kriterij nije zadovoljen;
 5. svi prilozi (slike, tablice) se umeću u tekst, ali i dostavljaju neovisno od rukopisa;
 6. upotreba slika, crteža ili drugih grafičkih priloga nije dozvoljena bez navođenja autora, odnosno izvornika ili uz kršenje autorskih prava;
 7. autor(i) dostavljaju tekst i numerirane priloge (tablice, slike i druge priloge) u elektroničkom obliku na e-mail uredništva: hbod.glasnik@gmail.com

Stilske upute:

 • tekst svih rukopisa treba biti napisan u MS-Wordu, font Arial, veličine slova 10, bez fusnota, s jednostrukim proredom na A4 formatu;
 • latinska imena rodova i vrsta obavezno se pišu kurzivom. Nomenklaturu svojti treba uskladiti prema FCD ili prema nomenklaturno važećim rješenjima (EuroMedPlantbase, Tropicos, POWO), kratice autora svojti prema međunarodnom standardu IPNI, a herbarijske zbirke treba citirati prema IH.
 • grafički prilozi (fotografije, crteži, grafikoni i sl.) dostavljaju se u jpg, gif ili tif formatu u rezoluciji od najmanje 200 dpi;
 • više priloga (fotografija) koji su dijelom jedne slike označavaju se dodatno s a, b, c, … ;
 • tablice trebaju biti dostavljene u xls formatu (MS-Excel);
 • datoteke priloga moraju biti nedvosmisleno imenovane;
 • sve mjerne jedinice trebaju biti u SI sustavu.

Citiranje literature:

Literaturu unutar teksta treba citirati kao npr. (Horvat 1957). Veći broj referenci treba složiti kronološkim redom, npr. (Lovašen-Eberhardt 1988, Liber i sur. 2000, Franjić i Škvorc 2010) za radove na hrvatskom jeziku odnosno (Lovašen-Eberhardt 1988, Liber et al. 2000, Franjić & Škvorc 2010) za radove na engleskom jeziku.

Svi radovi navedeni u tekstu trebaju biti navedeni i u popisu literature. Literaturu „u tisku“ treba navesti samo onda kada je prihvaćena za objavu. U popisu literature, publikacije treba navoditi abecednim redom imena autora, te po godini objave publikacije. Više od jednog rada tijekom iste godine od istog autora označavaju se s a, b, c… nakon navoda godine objave.

Imena časopisa, serija, izdavača, skupova i dr. trebaju biti napisani na izvornom jeziku u potpunom obliku, ne skraćenicama.

Primjeri citiranja u popisu literature:

Članak u časopisu

Mereďa, P., Hodálová, I., Kučera, J., Zozomová-Lihová, J., Letz, D. R., Slovák, M. (2011): Genetic and morphological variation in Viola suavis s.l. (Violaceae) in the western Balkan Peninsula: two endemic subspecies revealed. Systematics and Biodiversity 9(3): 211-231.

Knjiga

Franjić, J., Škvorc, Ž. (2010): Šumsko drveće i grmlje Hrvatske. Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet, Zagreb.

Internet izvori

Nikolić, T. (ur.) (2005-nadalje): Flora Croatica Database. Botanički zavod, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu. http://hirc.botanic.hr/fcd (pristupljeno 23. siječnja 2013.).

Nikolić, T. (ed.) (2005-onwards): Flora Croatica Database. Department of Botany, Faculty of Science, University of Zagreb. http://hirc.botanic.hr/fcd (accessed September 10, 2015).

DAISIE European Invasive Alien Species Gateway (2008): Oxyura jamaicensishttp://www.europe-aliens.org/ (pristupljeno rujan 2015.).

DAISIE European Invasive Alien Species Gateway (2008): Oxyura jamaicensishttp://www.europe-aliens.org/ (accessed September 2015).

Poglavlje u časopisu

Lovašen-Eberhardt, Ž. (2000): Campanula L. U: Nikolić, T. (ur.): Flora Croatica. Index florae Croaticae, Pars 3, Natura Croatica 9, Suppl. 1: 64-67.

Lovašen-Eberhardt, Ž. (2000): Campanula L. In: Nikolić, T. (ed.): Flora Croatica. Index florae Croaticae, Pars 3, Natura Croatica 9, Suppl. 1: 64-67.

Poglavlje u knjizi

Heywood, V. H. (1968): Fumana (Dunal) Spach. U: Tutin, T. G., Heywood, V. H., Burges, N. A., Moore, D. M., Valentine, D. H., Walters, S. M., Webb, D. A. (ur.): Flora Europaea 2. Cambridge University Press, Cambridge, 291-292.

Heywood, V. H. (1968): Fumana (Dunal) Spach. In: Tutin, T. G., Heywood, V. H., Burges, N. A., Moore, D. M., Valentine, D. H., Walters, S. M., Webb, D. A. (eds.): Flora Europaea 2. Cambridge University Press, Cambridge, 291-292.

Sažetak u zborniku kongresa/simpozija

Brana, S., Rešetnik, I. (2005): Ophioglossum vulgatum L. (Ophioglossaceae) in Istria (Croatia). U: Martinčič, A., Wraber, T., Zupančič, M. (ur.): Symposium Flora and Vegetation of Slovenia and neighbouring countries. Botanično društvo Slovenije, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Ljubljana, 32-33.

Brana, S., Rešetnik, I. (2005): Ophioglossum vulgatum L. (Ophioglossaceae) in Istria (Croatia). In: Martinčič, A., Wraber, T., Zupančič, M. (eds.): Symposium Flora and Vegetation of Slovenia and neighbouring countries. Botanično društvo Slovenije, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Ljubljana, 32-33.

Kvalifikacijski rad

Štefoković, V. (2004): Vegetacijska sukcesija na Đurđevačkim pijescima. Diplomski rad. Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu.

Štefoković, V. (2004): Vegetacijska sukcesija na Đurđevačkim pijescima. Graduate thesis. Faculty of Science, University of Zagreb.