Glasnik HBod-a

Objavljen je novi broj Glasnika Hrvatskog botaničkog društva 4(1) 2016. Može se preuzeti u cjelosti na web stranama časopisa (http://hirc.botanic.hr/Glasnik-HBoD/) i u sklopu Portala znanstvenih časopisa republike Hrvatske - Hrčak (http://hrcak.srce.hr/glasnik-hbod)

Kontakt za sadrzaj: 
Toni Nikolić
Email kontakta: 
toni.nikolic@biol.pmf.hr
Datum : 
15/06/2016 - 21:45