Biljka mjeseca

Biljka mjeseca

     Smreka – Picea abies (L.) H. Karst (Pinaceae)   Prosinac je, započela je i klimatološka i astronomska zima, no krajolik ne izgleda kao na starim božićnim čestitkama, već je zaglavio negdje u kasnoj jeseni. Biljke reagiraju sporije nego što se klima mijenja,...

Godišnja skupština HBoD

Pozivaju se svi članovi na ovogodišnju redovitu skupštinu Društva u ponedjeljak 18.12. s početkom u 18:00 sati, u predavaonici BO6 na Marulićevom trgu 20 (2. kat), sa slijedećim dnevnim redom: Izvješće o radu za 2023. godinu Izvješće o radu Glasnika HBoD-a Financijsko...
Poziv na predavanje

Poziv na predavanje

  Pregled novijih botaničkih istraživanja uz obilazak skrivenih mjesta u Parku prirode “Kopački rit” koje će održati dr. sc. Siniša Ozimec s fakulteta agrobiotehničkih znanosti iz Osijeka Predavanje će se održati u srijedu 06.12. 2023. u 18:00 u...
Biljka mjeseca

Biljka mjeseca

  Žuta imela ili ljepak – Loranthus europaeus L. (Loranthaceae) Nihil habent Druides (ita suos appellant magos) visco, et arbore, in qua gignatur, si modo sit robur, sacratius… Gaius Plinius Caecilius Secundus maior (Naturalis historiae, Liber XVI) Zašto žuta imela...
Poziv na predavanje

Poziv na predavanje

Valorizacija travnjaka na području Nacionalnog parka Plitvička jezera i odabranih ličkih krških polja Tajana Uzelac Obradović¹, Dubravko Šincek² i Najla Baković¹ ¹DVOKUT-ECRO d.o.o., ²Planinarsko društvo „Ravna gora“ Travnjaci na području Like predstavljaju...