Biljka mjeseca

Biljka mjeseca

  Žuta imela ili ljepak – Loranthus europaeus L. (Loranthaceae) Nihil habent Druides (ita suos appellant magos) visco, et arbore, in qua gignatur, si modo sit robur, sacratius… Gaius Plinius Caecilius Secundus maior (Naturalis historiae, Liber XVI) Zašto žuta imela...
Poziv na predavanje

Poziv na predavanje

Valorizacija travnjaka na području Nacionalnog parka Plitvička jezera i odabranih ličkih krških polja Tajana Uzelac Obradović¹, Dubravko Šincek² i Najla Baković¹ ¹DVOKUT-ECRO d.o.o., ²Planinarsko društvo „Ravna gora“ Travnjaci na području Like predstavljaju...
Objavljen je novi broj Glasnika

Objavljen je novi broj Glasnika

Objavljen je novi broj Glasnika Hrvatskog botaničkog društva!  Novi broj Glasnika hrvatskog botaničkog društva 9(2) objavljen je online, a može se pronaći na slijedećoj poveznici: https://hrcak.srce.hr/glasnik-hbod    ...
Objavljen je novi broj Glasnika

Objavljen je novi broj Glasnika

Objavljen je novi broj Glasnika Hrvatskog botaničkog društva!  Novi broj Glasnika hrvatskog botaničkog društva 9(1) objavljen je online, a može se pronaći na slijedećoj poveznici: https://hrcak.srce.hr/glasnik-hbod  ...
Biljka mjeseca

Biljka mjeseca

Obična kurika – Euonymus europaeus L. (Celastraceae) Kako su jeseni sve toplije, a mraz se javlja sve kasnije, tako i plodovi na stabalcima kurike ostaju duboko u jesen, iako zoriti počinju već u kolovozu. Ti zakašnjeli karminsko crveni plodovi s narančastim...