Biljka mjeseca

Biljka mjeseca

  Žuta imela ili ljepak – Loranthus europaeus L. (Loranthaceae) Nihil habent Druides (ita suos appellant magos) visco, et arbore, in qua gignatur, si modo sit robur, sacratius… Gaius Plinius Caecilius Secundus maior (Naturalis historiae, Liber XVI) Zašto žuta imela...
Biljka mjeseca

Biljka mjeseca

Mušmula – Mespilus germanica L. (Rosaceae) Postoje dvije jeseni. Jedna je ona rujanska i listopadska, šarena, puna boja lišća i zrijućih plodova, a druga je ona koja dolazi u studenom kad lišće otpadne, dani se skrate, a nebo zatvori. Tada smo za igru s bojama...
Biljka mjeseca

Biljka mjeseca

  Ljoskovac – Physalis alkekengi L. (Solanaceae) …floribus candidis, e quibus vesicae oriutur turbinatae, iuglandis magnitudine, angulosaque, quae per maturitatae rufescuit, in quibus singulis singulae cocluduntur baccae, vinoso succo refertae… Pietro Andrea...
Biljka mjeseca

Biljka mjeseca

  Šumska ciklama – Cyclamen purpurascens Mill. (Primulaceae)   Tam sunce je trusilo zlato Čez listje na preprut i na me, Iz luga su lukale guste Dišeće črlene ciklame.   Ciklame, krvave ciklame, Da broja ni moći im znati, Tak puno, da čoveku čisto I smililo...
Biljka mjeseca

Biljka mjeseca

      Žljezdasti nedirak – Impatiens glandulifera Royle (Balsaminaceae)         Orchid lipped, loose jointed, purplish, indolent flowers, with a ripe smell of peaches, like a girl’s breath trough lipstick, delicate and...
Biljka mjeseca

Biljka mjeseca

    Crni sljez – Malva sylvestris L. (Malvaceae)     Malva frigida est in primo gradu, humida in secundo. Circa Instans (12. st.)   Rijetko koja biljka je tako sveprisutna i lijepim cvjetovima tako uporno cvate od kasnog proljeća do jeseni i tako...